Telemark fylkeskommune - Telemarksbarometeret

Telemarksbarometeret

Telemarksbarometeret er avviklet.
Ny løsning for tilgang til og formidling av statistikk vil bli drøftet som ledd i sammenslåingsprosessen med Vestfold.

Inntil videre vil folkehelsestatistikk formidles på www.telemark.no.
Spørsmål om annen statistikk kan rettes til Tom Marius Lorier Holen, Tom.Marius.Lorier.Holen@t-fk.no, tlf. 99 44 64 80.